Menu

“舞蹈”全解析澳门新葡亰6609 ,舞蹈与我们的生活有着非常密切的关系。清晨,在城市街道公园里,成群结队的中老年人,有的在锣鼓声中跳着秧歌,有的在节奏鲜明的音乐中跳着迪斯科,有的在优美的旋律中跳着自己的“健身舞”;傍晚,他们可以在剧院欣赏舞蹈或戏剧作品的表演,也可以到舞厅或晚会上表演社会舞蹈;

澳门新葡亰6609 1

舞蹈以音乐伴奏和节奏动作为主要表现手段的艺术形式古代臣民祭祀皇帝时,会做出特定的舞蹈姿势,这是一种礼仪。

舞蹈含义 舞蹈 wǔ dǎo
1;一般有音乐伴奏的、以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式 2;跳舞
3;古代臣子朝拜帝王时做出特定的舞蹈姿势,是一种礼节。 古典出处
(1).手舞足蹈。表示欣庆或颂扬。 汉 焦赣
《易林讼之中孚》:谢恩拜德,舞蹈欣跃,欢乐受福。 唐 柳宗元
《骂尸虫文》:下民舞蹈,荷帝之力。 宋 王禹偁
《前普州刺史康公预撰神道碑》:公既至,以二十 骑自卫,入见 蜀
主,谕以祸福,示以恩信。 蜀 之君臣舞蹈感悦。 (2).臣下朝见君上时的礼节。
唐 刘肃 《大唐新语谀佞》:初, 炀帝 之被戮也, 隋 官贺 化及 , 善心
独不至, 化及 以其人望而释之。 善心
又不舞蹈,由是见害。《新五代史唐臣传安重诲》:及 玫 还,返谮於 重诲 曰:
昭遇 见 鏐 ,舞蹈称臣,而以朝廷事私告 鏐
。《再生缘》第七回:众官舞蹈朝参毕,拜倒当权极品人。
(3).以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式,一般用音乐伴奏。亦指表演舞蹈。
一、什么是舞蹈?
舞蹈和我们的生活有着非常紧密的联系。清晨,在城市的街心公园,一群群的中老年人、有的随着锣鼓点在扭秧歌、有的跟着节奏鲜明的音乐跳迪斯科、还有的人在优美的旋律中跳着自编的健身舞;晚间,在剧场可以欣赏到舞蹈或舞剧作品的演出、也可以到舞厅或联欢会去跳交谊舞;节日期间还可以在一些公园等旅游点举力的游园花会看到各地的民间舞蹈表演;如果有兴趣和需要、你还可以到各种舞蹈训练班学习芭蕾舞、民间舞、国标舞来提高自己的舞艺。
用简明的话来说,舞蹈是一种人体动作的艺术。但是,这个人体动作,必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作–舞蹈化了的人体动作。另外,属于人体动作范畴的艺术也有许多种,如杂技、哑剧、人体雕塑、韵律操等等。所以,舞蹈不同于别的人体动作艺术的主要方面是:它是以舞蹈动作为主要艺术表现手段、着重表现语言文字或其他艺术表现手段所难以表观的人们的内在深层的精神世界–细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格,和人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突,创造出可被人感知的生动的舞蹈形象,以表达舞蹈作者的审美情感、审美理想,反映生活的审美属性。另外,由于人体动作不停顿地流动变化的特点,它必须在一定的空间和一定的时间中存在;而在舞蹈活动中,一般都要有音乐的伴奏,要穿特定的服装、有的舞蹈还要手持各种道具,如果是在舞台上表演,灯光和布景也是不可缺少的。所以,也可以说舞蹈是一种空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。(文章作者:杜向贝)

什么是舞蹈?

简言之,舞蹈是一种身体运动的艺术。然而,这一人类运动必须是经过提炼、组织和美化的人类运动——舞蹈人类运动。此外,还有许多属于人体运动的艺术,如杂技、哑剧、人体雕塑、艺术体操等。因此,舞蹈不同于其他人体动作艺术,它是以舞蹈动作为主要艺术表现手段的人的内心深处的精神世界,难以用语言或其他艺术表现手段来表现——细腻的情感、深刻的思想、鲜明的个性,在人与自然、人与社会、人与人、人与人自身之间,为了表达舞蹈者的审美情感和理想,反映生活的审美属性,可以创造出生动的舞蹈形象。此外,由于人体运动的流动和变化不停顿,它必须存在于一定的空间和一定的时间;在舞蹈活动中,一般必须有音乐伴奏,穿戴特定的服装,一些舞蹈和举行各种乐器,如果在舞台上表演,灯光和风景也是必不可少的。因此,也可以说舞蹈是一种空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图